null

Porządek posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 30 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 16.30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia
Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 30 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 16.30

 
Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym  

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej w dniu 10 maja 2021 r.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (Druk Nr 216.01)
 5. Zaopiniowanie projektu  uchwały  Rady  Dzielnicy  Bielany  m.st.   Warszawy w sprawie przedłużenia kadencji członków Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (Druk Nr 217.01)
 6. Sprawy różne, korespondencja.
 7. Zakończenie posiedzenia Komisji.  

Przewodniczący 
Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Wojciech Borkowski
 
Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Marta Ziętek - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany