null

Porządek posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 3 listopada 2022 r. (czwartek) o godz. 16:45.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie w trybie stacjonarnym odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. S. Żeromskiego 29, piętro V, sala konferencyjna.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Omówienie sytuacji panującej w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany
  m.st. Warszawy w związku z pismami Związków Zawodowych.
 4. Sprawy różne, korespondencja.
 5. Zakończenie posiedzenia Komisji.           

Przewodniczący
Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Wojciech Borkowski

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Katarzyna Potapowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Sylwia Lacek – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Agnieszka Filipowicz – p.o. Dyrektora OPS Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
 • Przedstawiciele Związków Zawodowych.