null

Porządek posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 28 lutego 2022 r. (poniedziałek) o godz. 16:15

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym*

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej w dniu 18.10.2021 r.
 4. Informacja o realizacji planu rozbudowy i modernizacji Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki.
 5. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022 – 2025.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej za 2021 rok.
 7. Plan pracy Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej na 2022 rok.
 8. Sprawy różne, korespondencja.
 9. Zakończenie posiedzenia Komisji.              

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Wojciech Borkowski

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Katarzyna Potapowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Sylwia Lacek – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Dorota Gałczyńska-Zych – Dyrektor Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki
 • Pani Marta Ziętek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany

*Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).