null

Porządek posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 27 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 17:00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Stacjonarne posiedzenie odbędzie się w  siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ul. S. Żeromskiego 29, piętro V, sala konferencyjna.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji  - 16 maja 2022 r.
 4. Zapoznanie się z realizacją Bielańskiego Centrum Wsparcia Seniora przy ul. Broniewskiego 56.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy
  na rok 2022. (Druk 324.01)
 6. Sprawy różne, korespondencja.
 7. Zakończenie posiedzenia Komisji.          

Przewodniczący
Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Wojciech Borkowski

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Sylwia Lacek – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Iwona Warecka  - Główny Księgowy Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Agnieszka Filipowicz -  p.o. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany
 • m. st. Warszawy
 • Pan Arkadiusz Przybylski – p.o. dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy