null

Porządek posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 23 października 2023 r. (poniedziałek) o godz. 16:30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Bielańskiego Centrum Wsparcia Seniora “Senior+” przy ul. Broniewskiego 56.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji: 30.05.23 r. i 10.07.23 r.
 4. Oferta wsparcia dla Seniorów w Dzielnicy Bielany.
 5. Sprawy różne, korespondencja.
 6. Zakończenie posiedzenia Komisji.     

Przewodniczący
Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Wojciech Borkowski

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Katarzyna Potapowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Sylwia Lacek – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Agnieszka Filipowicz – Dyrektor OPS Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
 • Pani Anna Leszczyńska-Suda – Kierownik Bielańskiego Centrum Wsparcia Seniora “Senior+”,
 • Pani Marta Ziętek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany.