null

Porządek posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 20 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 17:30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Przybyszewskiego 80/82 w Warszawie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy dla mieszkańców Bielan. Obecna sytuacja Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany
  m.st. Warszawy.
 4. Sprawy różne, korespondencja.
 5. Zakończenie posiedzenia Komisji.           

Przewodniczący
Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Wojciech Borkowski

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Katarzyna Potapowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Sylwia Lacek – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Agnieszka Filipowicz – p.o. Dyrektora OPS Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Przedstawiciele Związków Zawodowych.