null

Porządek posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 16 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16.30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia
Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 16 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16.30

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych 2030.
 4. Sprawy różne, korespondencja.
 5. Zakończenie posiedzenia Komisji.           

Przewodniczący
Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa
Wojciech Borkowski

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Marta Ziętek - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany