null

Porządek posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 13 września 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16.00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia
Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 13 września 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16.00

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany
m. st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29, sala nr 30,  parter, wejście od ul. Jarzębskiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wystąpienie Związku Zawodowego Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i Organizacji Zakładowej Nr 07 – 183 Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego Konfederacja Pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 15 lipca 2021 r.  o przyznanie dodatkowych środków finansowych, na podwyżki wynagrodzeń za pracę pracowników Ośrodka.
 4. Sprawy różne, korespondencja.
 5. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Wojciech Borkowski

Zaproszeni goście:

 1. Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 2. Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 3. Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 4. Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 5. Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 6. Pani Iwona Warecka – p.o. Głównego Księgowego Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 7. Pan Maciej Sotomski -  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
 8. Przedstawiciel  Związku Zawodowego Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 9. Przedstawiciel  Organizacji Zakładowej Nr 07 – 183 Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy” przy Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 10. Przedstawiciel  Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy