null

Porządek posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 10 lipca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 16:30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Żeromskiego 29, piętro V, sala konferencyjna.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja na temat organizacji wypoczynku letniego dla Seniorów w dzielnicy Bielany
  w 2023 roku.
 4. Sprawy różne, korespondencja.
 5. Zakończenie posiedzenia Komisji.     

Przewodniczący
Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Wojciech Borkowski
 

 

 

 

 

 

 

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Katarzyna Potapowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Sylwia Lacek – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Agnieszka Filipowicz – p.o. Dyrektora OPS Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
 • Pani Marta Ziętek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany.