null

Porządek posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 8 lutego 2023 r. (środa) o godz. 16:00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Centrum Rekreacyjno – Sportowego m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany przy ul. Lindego 20.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu  z posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji – 6 października 2022 r.
 4. Przyjęcie sprawozdania z  działalności Komisji Sportu i Rekreacji za 2022 rok.
 5. Przyjęcie planu pracy Komisji Sportu i Rekreacji na 2023 rok.
 6. Przygotowanie Centrum Rekreacyjno - Sportowego m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany
  do ferii zimowych.
 7. Przygotowanie Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany do ferii zimowych.
 8. Sprawy różne, korespondencja.
 9. Zamknięcie posiedzenia Komisji.    

Przewodniczący
Komisji Sportu i Rekreacji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Piotr Ślaski

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Katarzyna Potapowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Sylwia Lacek – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Anna Szymczak-Gałkowska – Dyrektor CRS m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany,
 • Pan Mateusz Gotz – Naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany.