null

Porządek posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 29 czerwca 2021 r. (wtorek) o godz. 16.30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia
Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 29 czerwca 2021 r. (wtorek) o godz. 16.30

 
Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Centrum Rekreacyjno – Sportowego 
m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany przy ul. Lindego 20.
 
Proponowany porządek obrad 

 1. Otwarcie posiedzenia. 
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu  z posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji w dniu: 16.02.2021 r. i 08.03.2021 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Centrum Rekreacyjno - Sportowego m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany za 2020 rok.
 5. Sprawy różne, korespondencja.
 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.     

Wiceprzewodniczący
Komisji Sportu i Rekreacji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Radosław Sroczyński

Zaproszeni goście:

 • Pan  Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani  Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan  Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan  Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan  Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 
 • Pani Anna Szymczak-Gałkowska - Dyrektor CRS m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany
 • Pan Mateusz Gotz – Naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany