null

Porządek posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 23 września 2021 r. (czwartek) o godz. 16.00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia
Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 23 września 2021 r. (czwartek) o godz. 16.00

Wyjazdowe posiedzenie do obiektu Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Ośrodek Hutnik, ul. Marymoncka 42 w Warszawie (główne wejście).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zapoznanie się z topografią Ośrodka Hutnik, ul. Marymoncka 42 w Warszawie przy udziale przedstawiciela Ośrodka, który oprowadzi członków komisji i gości po terenie obiektu 
  i przedstawi plany w zakresie ew. dalszego rozwoju .
 4. Sprawy różne, korespondencja.
 5. Zamknięcie posiedzenia

Przewodniczący
Komisji Sportu i Rekreacji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Piotr Ślaski

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Paweł Szybiński – przedstawiciel Ośrodka Hutnik
 • Pani Anna Szymczak-Gałkowska - Dyrektor CRS m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany
 • Pani Mateusz Gotz – Naczelnik Wydziału  Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany