null

Porządek posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 23 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 16.30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Centrum Rekreacyjno – Sportowego
m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany przy ul. Lindego 20.

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu  z posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji w dniu 8 lutego 2023 r.
 4. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Centrum Rekreacyjno - Sportowego m.st. Warszawy
  w Dzielnicy Bielany za 2022 rok.
 5. Sprawy różne, korespondencja.
 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.    

Przewodniczący
Komisji Sportu i Rekreacji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Piotr Ślaski

Zaproszeni goście:

 • Pan  Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani  Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Sylwia Lacek – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan  Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan  Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Anna Szymczak-Gałkowska - Dyrektor CRS m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany
 • Pan Mateusz Gotz – Naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany