null

Porządek posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 2 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 16.00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie w zdalnym trybie obradowania.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z posiedzenia Komisji w dniu: 29 czerwca 2021 r. i 23 września 2021 r.
 4. Prezentacja osiągnięć sportowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 77 im. Wandy Zieleńczyk.
 5. Omówienie obecnego stanu infrastruktury sportowej i potrzeb szkoły w zakresie jej rozbudowy.
 6. Sprawy różne, korespondencja.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Sportu i Rekreacji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Piotr Ślaski

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
 • Pani Katarzyna Potapowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
 • Pani Sylwia Lacek – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
 • Pan Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
 • Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
 • Pani Marzenna Narojek – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 77 im. Wandy Zieleńczyk;
 • Pan Mateusz Gotz – Naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany;
 • Pani Zofia Gajewicz – Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania  dla Dzielnicy Bielany.