null

Porządek posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 12 marca 2024 r. (wtorek) o godz. 16:30

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Centrum Rekreacyjno – Sportowego m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany przy ul. Lindego 20.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu  z posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji – 31 stycznia 2024 r.
 4. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Centrum Rekreacyjno - Sportowego m.st. Warszawy
  w Dzielnicy Bielany za 2023 rok.
 5. Sprawy różne, korespondencja.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Sportu i Rekreacji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Piotr Ślaski

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Katarzyna Potapowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Sylwia Lacek – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Anna Szymczak-Gałkowska – Dyrektor CRS m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany,
 • Pan Mateusz Gotz – Naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany.