null

Porządek posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 6 października 2022 r. (czwartek) o godz. 16.30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29,  sala konferencyjna, V p.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu  z posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji  19 maja  2022 r.
 4. Omówienie realizowanych i planowanych  ograniczeń i modernizacji dzielnicowych obiektów sportowych w związku z rosnącymi cenami energii.
 5. Sprawy różne, korespondencja.
 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.    

Przewodniczący
Komisji Sportu i Rekreacji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Piotr Ślaski

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Katarzyna Potapowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Sylwia Lacek – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Anna Szymczak-Gałkowska – Dyrektor CRS m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany
 • Pan Mateusz Gotz – Naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany
 • Pan Maciej Purchała – Prezes Zarządu Klubu Hutnik Warszawa
 • Państwo *******