null

Porządek posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 9 grudnia 2021 r. o godz. 17:00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.*

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr 7 z posiedzenia Komisji z dnia 9.09.2021 r.
 4. Rozpatrzenie skargi z dnia 11.08.2021 r. na działania Dyrektora Przedszkola nr 340 „Kasztanowego Ludka”, dotyczącej organizacji Przedszkola.
 5. Rozpatrzenie skargi z dnia 10.11.2021 r. na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 214 im. Stanisława Skrypija w Warszawie, dotyczącej postępowania Szkoły.
 6. Sprawy różne, korespondencja.
 7. Zamknięcie posiedzenia.  

Przewodniczący
Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Wojciech Borkowski

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Katarzyna Potapowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Sylwia Lacek – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Radca Prawny z Wydziału Prawnego dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Urszula Mirowska – Dyrektor Przedszkola nr 340 „Kasztanowego Ludka” w Warszawie
 • Pani Ewa Rumińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 214 im. Stanisława Skrypija w Warszawie
 • Wnoszący skargi w punktach 4 i 5

* Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).