null

Porządek posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 5 grudnia 2022 r. o godz. 17:00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna, pok. 506 – V p.).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie skargi z 05.10.2022 r. uzupełnionej pismem z 17.10.2022 r. na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie.
 4. Rozpatrzenie skargi z 03.10.2022 r. na działania Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 273 im. dr Aleksandra Landy Szkoły Filialnej w Warszawie.
 5. Sprawy różne, korespondencja.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Wojciech Borkowski

Zaproszeni goście:

 • Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Radca Prawny z Wydziału Prawnego dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Małgorzata Miller – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie,
 • Pani Iwona Pyzowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 273 im. dr Aleksandra Landy Szkoły Filialnej,
 • Wnoszący skargi w punktach 3-4.