null

Porządek posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 30 maja 2022 r. o godz. 17:00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.*

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr 9 z posiedzenia Komisji z dnia 24.02.2022 r.
 4. Rozpatrzenie skargi z 06.04.2022 r. na działania Dyrektora Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 5. Analiza skargi z 23.03.2022 r. na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 289 im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie.
 6. Sprawy różne, korespondencja.
 7.  Zamknięcie posiedzenia.  

Przewodniczący
Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Wojciech Borkowski

Zaproszeni goście:

 • Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Radca Prawny z Wydziału Prawnego dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Jadwiga Göransson – Dyrektor Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Wnoszący skargę w punkcie 4

* Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.)