null

Porządek posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 29 czerwca 2022 r. o godz. 17:00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania*

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie skargi z 23.03.2022 r. na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 289 im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie, dotyczącej postępowania Szkoły.
  4. Analiza skargi z 01.07.2021 r. na działania Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy dotycząca naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
  5. Sprawy różne, korespondencja.
  6. Zamknięcie posiedzenia.  

Przewodniczący
Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Wojciech Borkowski

Zaproszeni goście:

  • Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
  • Radca Prawny z Wydziału Prawnego dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
  • Pani Renata Kurlanc – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 289 im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie
  • Wnosząca skargę w punkcie 3
 

*Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.)