null

Porządek posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 27 października 2022 r. o godz. 17:00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.*

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr 12 z 29.09.2022 r.
 4. Rozpatrzenie skargi z 06.04.2022 r. na działania Dyrektora Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 5. Rozpatrzenie skargi z 05.07.2022 r. na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich w Warszawie.
 6. Rozpatrzenie skargi z 17.08.2022 r. oraz  z 24.08.2022 r. na działania Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 7. Sprawy różne, korespondencja.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Wojciech Borkowski

Zaproszeni goście:

 • Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Radca Prawny z Wydziału Prawnego dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Arkadiusz Przybylski – p.o. Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Jadwiga Göransson – Dyrektor Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Monika Gawryjołek – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich w Warszawie,
 • Wnoszący skargi w punktach 4-6.

*Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.)