null

Porządek posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 26 czerwca 2023 r. o godz. 17:30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna, pok. 506 – V p.)

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie skargi z 3.04.2023 r., uzupełnionej pismem z 18.04.2023 r., na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich w Warszawie.
  4. Rozpatrzenie skargi z 16.04.2023 r. na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich w Warszawie.
  5. Sprawy różne, korespondencja.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Wojciech Borkowski

Zaproszeni goście:

  • Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
  • Radca Prawny z Wydziału Prawnego dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
  • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich w Warszawie,
  • Wnoszący skargę w punktach 3 i 4.