null

Porządek posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 24 lutego 2022 r. o godz. 16:30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.*

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr 8 z posiedzenia Komisji z dnia 9.12.2021 r.
 4. Rozpatrzenie skargi z 10.11.2021 r. na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 214 im. Stanisława Skrypija w Warszawie, dotyczącej postępowania Szkoły (1510.15.2021).
 5. Rozpatrzenie skargi z 17.12.2021 r. na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 289 im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie, dotyczącej postępowania Szkoły (1510.16.2021).
 6. Rozpatrzenie skargi z 27.01.2022 r. na działania Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (1510.1.2022).
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za 2021 r.
 8. Przyjęcie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na 2022 r.
 9. Sprawy różne, korespondencja.
 10. Zamknięcie posiedzenia.  

Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Wojciech Borkowski

Zaproszeni goście:

 • Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Radca Prawny z Wydziału Prawnego dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Ewa Rumińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 214 im. Stanisława Skrypija w Warszawie
 • Pani Renata Kurlanc – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 289 im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie
 • Pani Katarzyna Skarżyńska-Skiera – p.o. Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany
 • Wnoszący skargi w punktach 4 - 6

*Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).