null

Porządek posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 2 kwietnia 2024 r. o godz. 16:30

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna, pok. 506 – V p.).

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie skargi z 17.12.2023 r. na działania Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
  4. Sprawy różne, korespondencja.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Wojciech Borkowski

Zaproszeni goście:

  • Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
  • Radca Prawny z Wydziału Prawnego dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
  • Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
  • Wnosząca skargę w punkcie 3.