null

Porządek posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 19 października 2023 r. o godz. 17:30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna, pok. 506 – V p.)

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów: nr 20 z 19.06.2023 r., nr 21 z 26.06.2023 r.,
  4. Rozpatrzenie skargi z 18.10.2022 r. uzupełnionej pismem z 12.12.2022 r. na działania Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
  5. Sprawy różne, korespondencja.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Wojciech Borkowski

Zaproszeni goście:

  • Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
  • Radca Prawny z Wydziału Prawnego dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
  • Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
  • Wnoszący skargę w punkcie 4.