null

Porządek posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 14 marca 2024 r. o godz. 16:30

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna, pok. 506 – V p.)

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr 24 z 18.01.2024 r.
 4. Rozpatrzenie skargi z 17.12.2023 r. na działania Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za 2023 r.
 6. Sprawy różne, korespondencja.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Wojciech Borkowski

Zaproszeni goście:

 • Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Radca Prawny z Wydziału Prawnego dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Wnosząca skargę w punkcie 4.