null

Porządek posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 1 lutego 2023 r. o godz. 17:00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna, pok. 506 – V p.).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr 14 z 05.12.2022 r.
 4. Rozpatrzenie skargi z 25.10.2022 r. na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich w Warszawie.
 5. Rozpatrzenie skargi z 25.10.2022 r. uzupełnionej pismem z 19.01.2023 r. na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 80 im. Marii Kownackiej w Warszawie.
 6. Rozpatrzenie skargi z 18.10.2022 r. uzupełnionej pismem z 12.12.2022 r. na działania Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 7. Sprawy różne, korespondencja.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Wojciech Borkowski

Zaproszeni goście:

 • Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Radca Prawny z Wydziału Prawnego dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Monika Gawryjołek – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich w Warszawie,
 • Pani Beata Sinicyn – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 80 im. Marii Kownackiej w Warszawie,
 • Pan Arkadiusz Przybylski – Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Wnoszący skargi w punktach 4-6.