null

Porządek posiedzenia Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego wspólnie z Komisjami: Kultury i Promocji oraz Architektury i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 4 grudnia 2023 r. o godz. 18:00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna, pok. 506 – V p.)

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów: nr 36 z 19.09.2023 r. i nr 37 z 5.10.2023 r.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (Rondo Grafen).
  5. Sprawy różne, korespondencja.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Samorządowej i Dialogu Społecznego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Joanna Radziejewska

Zaproszeni goście:

  • Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
  • Przedstawiciele bielańskich jednostek samorządowych niższego rzędu.