null

Zmiana terminu posiedzenia Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 23 marca 2022 r. (środa) o godz. 17:00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna, pok. 506 – V p.) 31 marca 2022 r. o godz. 17:00.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu nr 22 z posiedzenia Komisji z dnia 19.01.2022 r.
  4. Informacja na temat kadencji samorządów mieszkańców w poszczególnych jednostkach samorządowych niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
  5. Informacja dotycząca możliwości zarządzenia i przeprowadzenia wyborów w dwóch jednostkach samorządowych niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy do lipca 2022 roku.
  6. Sprawy różne, korespondencja.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Samorządowej i Dialogu Społecznego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Joanna Radziejewska

Zaproszeni goście:

  • Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
  • Pani Małgorzata Dziewiecka – Radca prawny w Wydziale Prawnym dla Dzielnicy Bielany
  • Przedstawiciele bielańskich jednostek samorządowych niższego rzędu