null

Porządek posiedzenia Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 13 września 2022 r. o godz. 17:00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.*

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów: nr 25 z 20.04.2022 r., nr 26 z 27.04.2022 r., nr 27 z 12.05.2022 r. oraz nr 28 z 08.06.2022 r.
  4. Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na terenie Dzielnicy Bielany, w związku z otwarciem nowych stacji II linii metra – spotkanie z przedstawicielami Zarządu Transportu Miejskiego – kontynuacja.
  5. Przedstawienie stanu analiz przeprowadzonych przez Zarząd Transportu Miejskiego i proponowanych rozwiązań zmian w komunikacji miejskiej.
  6. Sprawy różne, korespondencja.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Samorządowej i Dialogu Społecznego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Joanna Radziejewska

Zaproszeni goście:

  • Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
  • Przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie
  • Przedstawiciele bielańskich jednostek samorządowych niższego rzędu

* Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.)