null

Porządek posiedzenia Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 8 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 17:00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna, pok. 506 – V p.).

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów: nr 23 z 31.03.2022 r. oraz nr 24 z 06.04.2022 r.
  4. Planowane zmiany w funkcjonowaniu komunikacji publicznej na terenie Warszawy, w związku z otwarciem nowych stacji II linii metra - spotkanie z przedstawicielami Zarządu Transportu Miejskiego – kontynuacja.
  5. Sprawy różne, korespondencja.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Samorządowej i Dialogu Społecznego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Joanna Radziejewska

Zaproszeni goście:

  • Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
  • Przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie;
  • Przedstawiciele bielańskich jednostek samorządowych niższego rzędu.