null

Porządek posiedzenia Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 7 grudnia 2022 r. o godz. 16:30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna, pok. 506 – V p.).

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów: nr 29 z 13.09.2022 r. oraz nr 30 z 18.10.2022 r.
  4. Zarządzenie wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Młocin – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
  5. Omówienie sprawy dotyczącej sposobu dystrybuowania zaproszeń do odbioru paczek świątecznych oraz zaproszeń na nieodpłatne imprezy organizowane przez Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, dedykowane bielańskim seniorom i osobom potrzebującym.
  6. Sprawy różne, korespondencja.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Samorządowej i Dialogu Społecznego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Joanna Radziejewska

Zaproszeni goście:

  • Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
  • Pani Marta Ziętek-Rdzanek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
  • Przedstawiciele bielańskich jednostek samorządowych niższego rzędu.