null

Porządek posiedzenia Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 20 czerwca 2023 r. o godz. 17:00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna, pok. 506 – V p.)

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu nr 34 z 19.04.2023 r.
  4. Rekomendacja dla Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie uznania ważności wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Ruda – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz podania ich wyników do publicznej wiadomości.
  5. Sprawy różne, korespondencja.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Samorządowej i Dialogu Społecznego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Joanna Radziejewska

Zaproszeni goście:

  • Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
  • Radca prawny z Wydziału Prawnego dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
  • Przedstawiciele bielańskich jednostek samorządowych niższego rzędu.