null

Porządek posiedzenia Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 19 kwietnia 2023 r. o godz. 16:30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna, pok. 506 – V p.)

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów: nr 31 z 7.12.2022 r., nr 32 z 25.01.2023 r. oraz nr 33 z 6.03.2023 r.
  4. Uznanie ważności wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Młocin – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz podania ich wyników do publicznej wiadomości.
  5. Zarządzenie wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Radiowo – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz powołania Komisji Wyborczej.
  6. Sprawy różne, korespondencja.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Samorządowej i Dialogu Społecznego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Joanna Radziejewska

Zaproszeni goście:

  • Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
  • Przedstawiciele bielańskich jednostek samorządowych niższego rzędu.