null

Porządek posiedzenia Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 18 października 2022 r. (wtorek) o godz. 16.30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania*

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Uznanie ważności wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Brzeziny – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz podania ich wyników do publicznej wiadomości.
  4. Uznanie ważności wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Wrzeciono – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz podania ich wyników do publicznej wiadomości.
  5. Zarządzenie wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Olszyna – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
  6. Zarządzenie wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Piaski – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
  7. Sprawy różne, korespondencja.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Samorządowej i Dialogu Społecznego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Joanna Radziejewska

Zaproszeni goście:

  • Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
  • Przedstawiciele bielańskich jednostek samorządowych niższego rzędu.

*Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.)