null

Porządek posiedzenia Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 12 września (wtorek) 2023 r. o godz. 19:00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
ul. S. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna, pok. 506 – V p.)

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Uznanie ważności wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Wólka Węglowa – Placówka
    – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz podania ich wyników do publicznej wiadomości.
  4. Zarządzenie wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Domków Rodzinnych „Stare Bielany„
    – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz powołania Komisji Wyborczej.
  5. Sprawy różne, korespondencja.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Joanna Radziejewska