null

Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 7 września 2021 r. (wtorek) o godz. 17:00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia
Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 7 września 2021 r. o godz. 17:00

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania[1]

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr 11 z posiedzenia Komisji z dnia 9.03.2021 r.
 4. Powołanie Zespołu do spraw kontroli wydatków przeznaczonych na ochronę zdrowia w trakcie pandemii koronawirusa.
 5. Powołanie Zespołu do spraw kontroli wydatków ponoszonych na cele oświatowe w związku z pandemią koronawirusa.
 6. Sprawy różne, korespondencja.
 7. Zamknięcie posiedzenia.  

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Sylwia Lacek

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

[1]Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).