null

Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 30 listopada 2021 r. o godz. 16:40

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.*

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr 12 z posiedzenia Komisji z dnia 7.09.2021 r.
 4. Zmiana Zespołu do spraw kontroli wydatków przeznaczonych na ochronę zdrowia w trakcie pandemii koronawirusa.
 5. Zmiana Zespołu do spraw kontroli wydatków ponoszonych na cele oświatowe w związku z pandemią koronawirusa.
 6. Sprawy różne, korespondencja.
 7. Zamknięcie posiedzenia.  

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Krystian Lisiak

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
 • Pani Katarzyna Potapowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
 • Pan Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
 • Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
 • Pani Sylwia Lacek – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).