null

Odwołane posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 25 lutego 2022 r. o godz. 15:30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie Komisji zostało odwołane.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 r.
  4. Sprawy różne, korespondencja.
  5. Zamknięcie posiedzenia.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Krystian Lisiak

Zaproszeni goście:

  • Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

*Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).