null

Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 1 kwietnia 2022 r. o godz. 15:45

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Bielany przy ul. S. Żeromskiego 29 (V piętro)

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 r.
  4. Sprawy różne, korespondencja.
  5. Zamknięcie posiedzenia.  

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Krystian Lisiak

Zaproszeni goście:

  • Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
  • Radca prawny z Wydziału Prawnego dla Dzielnicy Bielany