null

Porządek posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (wspólne posiedzenie z Komisją Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej) w dniu 29 listopada 2023 r. o godz. 16:15

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29, piętro V, sala konferencyjna.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 11.10.2023 r.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2023. (Druk 432.01) w zakresie oświaty.
 5. Podsumowanie rekrutacji do bielańskich szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2023/2024.
 6. Sprawy różne, korespondencja.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Oświaty Rady Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy
Ilona Popławska

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Katarzyna Potapowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Sylwia Lacek – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Iwona Warecka – Główny Księgowy Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Zofia Gajewicz – Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Zofia Klusek – Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Bielany.