null

Porządek posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 7 marca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 16.30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.*

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 17 stycznia 2022 r.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2022. (Druk 280.01) w zakresie oświaty.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2021. (Druk 283.01) w zakresie oświaty.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Załącznika Dzielnicowego Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2021 rok. (Druk 281.01) w zakresie oświaty.
 7. Sprawy różne, korespondencja.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Oświaty Rady Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy
Ilona Popławska

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Katarzyna Potapowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Sylwia Lacek – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Iwona Warecka – Główny Księgowy Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Zofia Gajewicz – Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Zofia Klusek – Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Bielany

* Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).