null

Porządek posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 28 marca 2023 r. o godz. 16:30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w Przedszkolu nr 346 "Pod Kasztanem" ul. Klaudyny 8 w Warszawie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z posiedzenia Komisji z dnia 15.11.22 r., 15.12.22 r. i 24.01.23 r.
 4. Zapoznanie się z ofertą Przedszkola nr 346 "Pod Kasztanem" ul. Klaudyny 8 w Warszawie.
 5. Sprawy różne, korespondencja.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Oświaty
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Ilona Popławska

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Katarzyna Potapowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Sylwia Lacek – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Zofia Gajewicz – Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Małgorzata Pakuła – Dyrektor Przedszkola nr 346 przy ul. Klaudyny 8.