null

Porządek posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 18 sierpnia 2021 r. (środa) o godz. 16:30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia
Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 18 sierpnia 2021 r. (środa) o godz. 16:30

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty z dn. 5.05.2021r.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2021. (Druk 221.01)
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2021. (Druk 225.01)
 6. Sprawy różne, korespondencja.
 7. Zakończenie posiedzenia Komisji.          

Przewodnicząca
Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Ilona Popławska

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Zofia Gajewicz- Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Zofia Klusek- Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Bielany