null

Porządek posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 09 maja 2023 r. o godz. 16.30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
ul. Żeromskiego 29, piętro V, sala konferencyjna.

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 28.03.2023 r.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2023. (Druk 392.01) w zakresie oświaty.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2023. (Druk 396.01) w zakresie oświaty.
 6. Sprawy różne, korespondencja.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Oświaty Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Ilona Popławska

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Sylwia Lacek – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Iwona Warecka  - Główny Księgowy Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Zofia Gajewicz- Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Zofia Klusek- Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Bielany