null

Porządek posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 01 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 16.00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.*

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 14 października 2021 r.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2021. (Druk Nr 253.01)
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2021. (Druk Nr 254.01)
 6. Sprawy różne, korespondencja.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Oświaty Rady Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy
Ilona Popławska

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
 • Pani Katarzyna Potapowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
 • Pan Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
 • Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
 • Pani Sylwia Lacek – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
 • Pani Iwona Warecka – p.o. Głównego Księgowego Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
 • Pani Zofia Gajewicz – Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
 • Pani Zofia Klusek – Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Bielany.

* Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).