null

Porządek posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 17 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 17.30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym*

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 1 grudnia 2021 r.
 4. Sprawozdanie z działalności przedszkoli.
 5. Przyjęcie sprawozdania Komisji za 2021 rok.
 6. Omówienie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2022 rok.
 7. Sprawy różne, korespondencja.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Oświaty
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Ilona Popławska

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Katarzyna Potapowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Sylwia Lacek – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Zofia Gajewicz – Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

*Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).