null

Odwołane posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 6 kwietnia 2023 r. (czwartek) o godz. 17:30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie Komisji zostało odwołane.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Zarządu Dróg Miejskich Warszawa oraz Zarządu Zieleni m.st. Warszawy na temat:
  1. wykonanych nasadzeń i wycinek drzew na terenie dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 2022 r. (przedstawienie danych liczbowych, lokalizacji i źródeł finansowania);
  2. planowanych nasadzeń i wycinek drzew na terenie dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2023 r. (przedstawienie danych liczbowych, lokalizacji i źródeł finansowania);
  3. sprawozdanie z wykonanych i przedstawienie planowanych prac w zakresie zieleni niskiej i wysokiej oraz ochrony istniejącego drzewostanu w pasach drogowych przebudowywanych ulic: Rudnickiego, Perzyńskiego, Podczaszyńskiego;
 4. Informacja Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na temat wykonanych i planowanych nasadzeń i wycinek drzew na terenie dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2022 i 2023 r. w podziale na: pasy drogowe dróg gminnych i wewnętrznych, na drzewa usuwane w porozumieniu z deweloperami jako konsekwencje umów podpisywanych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych, tereny zieleni parkowej, skwery i zieleńce;
 5. Informacja Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na temat zawartych porozumień z inwestorami (m.in. Gaz-System, deweloperzy itd.) oraz spółdzielniami w zakresie wykonania nasadzeń na terenie dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz na terenach spółdzielczych w latach 2023-2024.
 6. Sprawy różne, wolne wnioski.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Ochrony Środowiska
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Krystian Lisiak

Zaproszeni goście:

 • Pani Monika Gołębiewska-Kozakiewicz – Dyrektorka Zarządu Zieleni m.st. Warszawy,
 • Pan Łukasz Puchalski – Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie,
 • Pani Monika Domanowska – Kierownik zespołu ds. zieleni w Zarządzie Dróg Miejskich w Warszawie,
 • Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Mirosława Włodek – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany,
 • Pan Paweł Sondij – Naczelnik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany,
 • Pan Prof. dr hab. Maciej Luniak – Muzeum i Instytut Zoologii PAN,
 • Mieszkanki Dzielnicy Bielany zaangażowane w ochronę drzewostanu: Samorządy Mieszkańców w Dzielnicy Bielany oraz mieszkańcy zainteresowani tematyką posiedzenia.