null

Porządek posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 6 czerwca 2022 r. o godz. 17:30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. S. Żeromskiego 29 w Warszawie (sala konferencyjna – V piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Aktualne informacje dotyczące lotniska Warszawa – Babice, w tym:
 • statystyka dotycząca liczby skarg na hałas generowany przez samoloty startujące z lotniska;
 • status implementacji decyzji nr 349/OŚ/2019 Prezydenta m.st. Warszawy dot. ograniczenia oddziaływania na środowisko przez lotnisko;
 • etap na jakim znajduje się pozyskiwanie danych radarowych dotyczących tras przelotów samolotów startujących z lotniska Warszawa-Babice;
 • prognozowany wpływ budowy trasy S-7 na funkcjonowanie lotniska;
 • przedstawienie głosu mieszkańców w sprawie funkcjonowania lotniska.
 1. Sprawy różne, korespondencja.
 2. Zamknięcie posiedzenia.  

Przewodniczący
Komisji Ochrony Środowiska
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Krystian Lisiak

Zaproszeni goście:

 • Pan Rafał Trzaskowski – Prezydent m.st. Warszawy
 • Pani Dorota Jedynak – Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy
 • Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Centrum Usług Logistycznych MSWiA
 • Departament Porządku Publicznego MSWiA
 • Komisja Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany
 • Jednostki samorządowe niższego rzędu – samorządy mieszkańców
 • Organizacje pozarządowe i mieszkańcy zainteresowani tematem obrad