null

Porządek posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 22 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 17:00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Aktualizacja: posiedzenie zostało odwołane

Posiedzenie odbędzie się w trybie stacjonarnym: Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (V piętro – sala konferencyjna) ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja i udzielenie wyjaśnień przez przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawy oraz Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na temat procedowanych w Biurze Ochrony Środowiska postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niżej wymienionych przedsięwzięć:
  1. Budowa Centrum Recyklingu i Edukacji Ekologicznej przy ul. Kampinoskiej 1 w Dzielnicy Bielany (znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.1.2021.MSK);
  2. Modernizacja Zakładu Odzysku Surowców Wtórnych przy ul. Wólczyńskiej 279 w Dzielnicy Bielany (znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.163.2021.SPA);
  3. Realizacja instalacji związanej z odzyskiem lub unieszkodliwieniem odpadów w ramach montażu stacji stabilizacji tlenowej odpadów przy ul. Wólczyńskiej 249 w Dzielnicy Bielany (znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.61.2014.AOR);
  4. Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zespołem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. Wólczyńskiej w Dzielnicy Bielany (znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.80.2021.EKO);
  5. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzenią socjalno-administracyjną i z towarzyszącą infrastrukturą w tym z zespołem parkingów przy ul. Loteryjki w Dzielnicy Bielany (znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.179.2020.EKO);
  6. Likwidacja i przebudowa części drenowania, przebudowa Rowu Wólczyńskiego, przebudowa rowu W-5, likwidacja fragmentu rowu W-1/1, zlokalizowanych na dz. ewid. nr 33, 32, 31, 30, 29, 42, 26, 27, 28, 24/2, 23/2, 22, 21, 20/2, 19, 18/2, 17/1, 17/2 obręb 7-11-09 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.21.2022.EKO).
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Ochrony Środowiska
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Krystian Lisiak

Zaproszeni goście:

 • Pani Dorota Jedynak – Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy,
 • Pani Grażyna Falkiewicz – Naczelnik Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy,
 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Katarzyna Potapowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Sylwia Lacek – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Mirosława Włodek – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany,
 • Pani Aleksandra Urban – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany,
 • Samorządy Mieszkańców w Dzielnicy Bielany.